Board logo

標題: 神探救啤妹 舒淇激吻金城武 [打印本頁]

作者: derricktao    時間: 2006-11-24 11:51     標題: 神探救啤妹 舒淇激吻金城武金 城 武 在 新 片 《 傷 城 》 中 , 飾 演 一 名 智 勇 兼 備 但 嗜 酒 如 命 的 私 家 偵 探 , 舒 淇 則 扮 演 生 力 啤 啤 酒 女 郎 。 有 一 晚 金 城 武 與 梁 朝 偉 到 酒 吧 消 遣 , 看 見 舒 淇 被 酒 客 調 戲 而 跟 對 方 大 打 出 手 , 令 舒 淇 大 受 感 動 , 在 金 城 武 送 她 返 抵 家 門 時 , 二 人 終 真 情 表 白 , 激 吻 起 來 。 雖 然 現 場 有 數 十 人 圍 觀 , 但 兩 人 只 是 一 take 便 拍 完 。
不 過 , 拍 接 吻 戲 雖 然 可 以 一 take 過 , 但 要 舒 淇 講 廣 東 話 卻 難 過 登 天 ! 原 來 導 演 要 她 講 「 人 生 有 個 真 正 朋 友 , 的 確 好 極 ! 」 這 句 當 年 流 行 一 時 的 廣 告 口 號 , 但 她 苦 練 多 時 也 發 音 不 準 。  


叫 導 演 改 對 白

舒 淇 說 : 「 收 到 劇 本 開 始 已 經 不 停 苦 練 , 但 到 場 後 導 演 認 為 發 音 唔 標 準 , 我 話 改 一 個 字 都 唔 得 咩 ? 點 知 佢  話 呢 句 slogan ( 口 號 ) 香 港 係 人 都 識 , 激 死 我 ! 」 結 果 舒 淇 在 多 次 苦 練 後 , 在 正 式 拍 攝 時 終 拍 了 兩 次 便 完 成 , 尚 算 順 利 。
歡迎光臨 金城武.NET 討論區 (http://www.takeshikaneshiro.net/forum/) Powered by Discuz! 5.0.0